Lokalna Grupa Działania "Natura i Kultura"

flaga unii europejskiej, logo leader i logo PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader.
Poddziałanie 19.4. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego programem PROW 2014-2020.
Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

    Accessibility