Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Aktualności

Konsultacje zmian LSR

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura  zarekomendował do konsultacji społecznych  zmiany w LSR oraz jej załącznikach.

Możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag w terminie do 28.05.2021 r. do godziny 15.00  na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia: biuro@naturaikultura.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

Lokalna Strategia Rozwoju

Załącznik nr 1 do LSR : Plan działania

Ogłoszone nabory

Informujemy, że ogłosiliśmy nabory wniosków na operacje w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej na obszarze LGD. Szczegółowe informacje w górnym menu witryny, w zakładce Nabory wniosków.

Zapraszamy na szkolenie

Wszystkie osoby planujące aplikować o środki w zakresie podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej zapraszamy na szkolenie z przygotowania biznespalnu stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy. Szkolenie odbędzie się 10 maja 2021 r. w godzinach 9.00 - 15.00. Na szkolenia obowiązują zgłoszenia, które przyjmujemy na e-mail: biuro@naturaikultura.pl. Poniżej zamieszczamy również link do formularzy wniosków i biznesplanu.

Wnioski i biznesplan

Biznesplan 2021 finall

Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR

informujemy, że zakończyliśmy proces konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju związanych z przeliczeniem różnicy kursu euro dla środków finansowych dla działania 19.2. Konsultacje prowadzone były w dniach 25.03 - 12.04.2021 r. W wyznaczonym okresie do biura LGD nie wpłynęły żadne uwagi w sprawie zaproponowanych zmian. W związku z powyższym konsultowane dokumenty zostaną przedłożone Samorządowi Województwa celem ostatecznej akcpetacji.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura

Zarząd LGD Natura i Kultura informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 16:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura. W związku z ogłoszoną na terenie Polski pandemią Covid-19 i brakiem możliwości przeprowadzenia Zebrania w trybie stacjonarnym (§ 26 ust. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), Walne Zebranie odbędzie się za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams (link z zaproszeniem został wysłany na adresy mailowe członków).

Zgodnie z § 1 ust.8 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków „LGD Natura i Kultura” w przypadku gdy w terminie zwołania Walnego Zebrania Członków nie będzie obecnych co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków, wyznaczany jest drugi termin tego samego dnia 30 minut po terminie pierwszym.

Porządek obrad

Uchwała nr 1

LSR

Załącznik nr 1 do LSR


Dzisiaj jest: 5 Luty 2023
Imieniny : Adelajda, Agata, Izydor

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
695
Odsłon artykułów:
1366780