Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Aktualności

Zmiana siedziby "LGD Natura i Kultura"

Uprzejmie informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do Wiązowny na ulicę Lubelską 53. Dotychczasowy numer telefonu pozostaje niezmieniony.

Zobowiązania beneficjentów, a epidemia koronawirusa SARS-CoV-2

W ostatnim czasie pojawiają się pytania beneficjentów podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą związane z ich zobowiązaniami i obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju. W odpowiedzi na te wątpliwości zamieszczamy pytania i odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w powyższym temacie.

Pytania
1. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność z branży hotelarskiej jest na etapie trwałości operacji, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy - operacja związana z rozwojem działalności gospodarczej. Zgodnie z zapisami par. 5 umowy o przyznaniu pomocy zobowiązany został do utrzymania miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji operacji. Na dzień dzisiejszy sytuacja na rynku spowodowana pandemią koronawirusa powoduje u niego brak przychodów i przy utrzymaniu się takiego stanu rzeczy będzie zmuszony do redukcji zatrudnienia aby móc utrzymać płynność finansową. Mając na uwadze powyższe beneficjent obawia się utrzymania w okresie trwałości wskaźnika dot. utworzenia miejsc pracy, mając na uwadze zapis, iż reguła proporcjonalności wskaźników zawarta w umowie nie dotyczy wskaźnika dot. zatrudnienia, obawia się że Instytucja Wdrażająca może mu wypowiedzieć umowę i wezwać do zwrotu środków otrzymanych z UE na realizację operacji. Samorząd Województwa Małopolskiego zwraca się z zapytaniem, czy mając na uwadze zapisy par.16 umowy o przyznaniu pomocy może w tej sytuacji wydłużyć beneficjentowi okres trwałości ze względu na nadzwyczajne okoliczności, o których mówi art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013 oraz art. 4 rozporządzenia nr 640/2014 o ile beneficjent w ciągu 15 dni roboczych będzie w stanie dokonać tej czynności.

Czytaj więcej: Zobowiązania beneficjentów, a epidemia koronawirusa SARS-CoV-2

Mazowsze Lokalnie - mikrodotacje do wzięcia!

Operatorzy programu „Mazowsze Lokalnie” zapraszają mieszkańców województwa oraz młode organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na mikrodotacje. Dofinansowanie od 1500 do 5000 zł może uzyskać ponad 80 projektów. Termin składania wniosków upływa 30 marca 2020 r.

Czytaj więcej: Mazowsze Lokalnie - mikrodotacje do wzięcia!

Praca Biura LGD

W związku z wprowadzeniem pracy zdalnej Biura LGD Natura i Kultura informujemy, iż pracownicy pełnią dyżury w siedzibie LGD.

Prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem: biuro@naturaikultura.pl oraz pod następującymi nr telefonów:

22 610 44 93

507 107 573 - Iwona Bieńkowska, Prezes LGD Natura i Kultura

572 030 575 - Sylwia Jasieczek, Kierownik Biura

 

Komunikat dotyczący pracy Biura LGD Natura i Kultura

Informujemy, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego pracownicy Biura LGD Natura i Kultura od dnia 16 marca pracują zdalnie. Mogą Państwo skontakrtować się z nami drogą mailową pod adresem: biuro@naturaikultura.pl oraz pod następującymi nr telefonów:

22 610 44 93

507 107 573 - Iwona Bieńkowska, Prezes LGD Natura i Kultura

572 030 575 - Sylwia Jasieczek, Kierownik Biura


Dzisiaj jest: 28 Październik 2021
Imieniny : Judyty, Szymona, Tadeusza

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
656
Odsłon artykułów:
1189812