Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szlaki turystyczne

Na terenach LGB „Natura i  Kultura” znajdują się (w całości lub częściowo) liczne szlaki turystyczne dostępne dla turystów pieszych i rowerowych. Szlaki można pokonywać w całości, jak również dzieląc je na odcinki. Poniżej prezentujemy kilka najciekawszych z nich.

- Ponadregionalny Szlak Borów Nadwiślańskich (Glinianka – Garwolin) oznakowany na niebiesko o długości ca 80 km .  Spotykam tu liczne obiekty i zabytki architektury i tak np. osiemnastowieczny drewniany kościół w Gliniance, dawny młyn zamieniony na tartak w Woli Karczewskiej, młyn w Adamówce, Ośrodek Naukowy PAN w Mądralinie, kilka zabytków architektury świdermajerowskiej (jak np. willa Górewicza) w Otwocku, zabytkowy budynek dworca kolejowego w Celestynowie czy neogotycką świątynię w Osiecku. Na szlaku tym spotkamy także rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000 jak:  kilka  „Rezerwatów Świder” , obszar Natura 2000 „Dolina Środkowego Świdra”, Baza i jezioro „Torfy”, Natura 2000 „Bagno Całowanie”, „Bagna Celestynowskie”, i „Brzozowe Bagno”  z Rezerwatem  „Czarci Dół”.

Fragment 5 odcinka Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej  (Ostrówek – Otwock Wielki – Otwock -
Wiązowna – Zagórze), oznakowany na czerwono, o długości ok.50 km . Przebiega  niewątpliwie
najpiękniejszymi odcinkami przecinając obszary Natura 2000, rezerwaty „ Torfy”, i ”Świder”.
Prowadzi wśród pięknych sosnowych otwockich i celestynowskich lasów i terenami  Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Na szlaku spotkamy między innymi:  „Mazowieckiego Bartka” w Emowie - jednego z najstarszych dębów na Mazowszu (ca 400 lat ) oraz  tajemnicze bagno „Biały Ług”.

Zielony szlak Pejzażowy  (Kołbiel – Otwock). Już sama nazwa wskazuje, że jest to niezmiernie urozmaicony szlak, prowadzący przez lasy, łąki, torfowiska, urokliwe wioski, miasto Celestynów, rezerwat Bagna Bocianowskie) i kończy się w Kołbieli -  kolebce kultury ludowej regionu z charakterystycznym strojem, wycinankami, przyśpiewkami i zachowanym  ludowym obrzędzie „Wesela Kołbielskiego”.

 Niebieski szlak  „Na przedpolach stolicy” , na terenie LGD „Natura i Kultura”,  odcinek od Konika Starego do Aleksandrowa. W Wiązownie do zwiedzenia klasycystyczny kościół z 1797 r., cmentarz, pozostałości młyńskiej zapory wodnej na Mieni, kilka starych, drewnianych, ponad stuletnich budynków.  Dalej szlak prowadzi wydmami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, z licznymi schronami bojowymi linii „Przedmoście Warszawy” z czasów I i II Wojny Światowej.

Inne szlaki na terenie LGD Natura i Kultura.

Zielony szlak Czartów Mazowieckich  (Zabieżki – Ponurzyca - Karpiska). W zimie dostępny dla narciarzy. Prowadzi między innymi przez tereny objęte ochroną jak: rezerwat Szerokie Bagno, torfowiska będące ostoją żurawi i łosi, uroczysko Bratosówiec, Czarci Dół, urokliwą wieś Ponurzyca. Występujące tu lasy  są rajem dla zbieraczy grzybów i jagód.

Żółty szlak Wiejski  PKP Stara Wieś – Osieck.) o długości ok. 21 km prowadzi terenem pofałdowanym wśród uroczych łąk i pól oraz wiosek z zabytkami starego budownictwa wiejskiego oraz wieloma starymi krzyżami i kapliczkami przy drogach.

Tematyczny Szlak kultury żydowskiej  (  na terenie LGD „Natura i Kultura” :  Karczew- Otwock Wielki – Kępa Gliniecka , do mostu na Wiśle). Do zwiedzenia między innymi: W Otwocku - Muzeum Ziemi Otwockiej i
pomnik upamiętniający krwawą likwidację  otwockiego getta przy ul. Reymonta. W  Karczewie –
mieście o kilkusetletniej historii: XVIII wieczny barokowy kościół p.w. Św. Wita,  Muzeum Stara Plebania, kapliczkę św. Leonarda, dwa kirkuty ( w mieście przy ul. Otwockiej oraz w Anielinie). W Otwocku Wielkim: barokowy pałac Bielińskich (1693-1703) oraz przypałacowy park krajobrazowy.


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385190