Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szlaki rowerowe.

Rowerowy Szlak Borów Nadwiślańskich (czerwony kolor oznakowania) jest szlakiem ponadregionalnym, długodystansowym (67 km) prowadzącym z Warszawy Radości  do Pilawy. Na terenie LGD „Natura i Kultura” (ok. 60 km) rozpoczyna swój bieg  od Karczewa Anielina  w kierunku południowo – wschodnim.  Przy Bazie Torfy skręca na wschód, mija Dąbrowiecką Górę ( Skansen Forteczny)  i przez celestynowskie lasy prowadzi do Celestynowa. W Celestynowie skręca na południe, mija wieś Regut i dociera do Królewskiego Traktu (Osiecki Trakt). Następnie omija wieś Ponurzyca  i przez Zimne Bagno/Czarci Dół (śladem żółtego szlaku turystycznego)  dociera do Osiecka. Z Osiecka kieruje się na północ i przy krzyżu leśników skręca w prawo,  by za wsią Konciki opuścić teren LGD „Natura i Kultura”.
Na trasie występują róże formy krajobrazu ( rezerwat Torfy, rezerwat Grady Celestynowskie, Bagna Celestynowskie (Natura 2000 ) oraz obiekty architektoniczne jak: schrony w Skansenie Fortecznym, zabytkowy budynek dworca kolejowego Celestynowie czy neogotycki kościół i  XIX wieczna kapliczka św. Antoniego w Osiecku.

Ścieżka  rowerowa, przyrodniczo – historyczna: „Przez lasy celestynowsko – otwockie” z 11 punktami dydaktycznymi  ( żółty kolor oznakowania) długości ok. 10km.  Ma swój początek na stacji kolejowej w Celestynowie, prowadzi obrzeżem  Rezerwatu Grady Celestynowskie, lasy celestynowsko otwockie.  Ścieżka częściowo pokrywa się z rowerowym szlakiem Borów Nadwiślańskich (schrony Dąbrowiecka Góra) i kończy się przy Bazie Edukacji Ekologicznej Torfy.
Ścieżka wiedzie wokół malowniczo położonej miejscowości Celestynów, otoczonej przez kompleks lasów z 3 rezerwatami przyrody, tj. Grądy Celestynowskie, Bocianowskie Bagno i Żurawinowe Bagno. Ścieżka wiedzie przez wieś Skorupy, kultywującą folklor kołbielski. Początek i koniec ścieżki znajduje się przy stacji PKP w Celestynowie.

Ścieżka rowerowo – dydaktyczna Celestynowskie rezerwaty z 11 punktami dydaktycznymi  ( czarny kolor oznakowania) długości ok. 15 km ma swój początek i koniec na stacji kolejowej Celestynów. Oprócz miasta Celestynów prowadzi prawie w całości kompleksami leśnymi oraz przez 3 rezerwaty przyrody: Żurawinowe Bagno, Bocianowskie Bagno, Grądy Celestynowskie oraz  Goździkowe Bagno.
Na trasie znajduje się 11 punktów dydaktycznych:
I.    Pomnik Bohaterów „Akcji Celestynów”
II.    Historia i przyroda Gminy Celestynów
III.    Nadleśnictwo Celestynów
IV.    Pomnik Bohaterów Akcji z 11 na 12 grudnia 1943 roku
V.    Rezerwat przyrody "Grądy Celestynowskie"
VI.    Rezerwat przyrody „Bocianowskie Bagno”
VII.    Gajówka Goździk
VIII.    Wieś Skorupy
IX.    Wydma „Biała Góra”
X.    Rezerwat przyrody „Żurawinowe Bagno”
XI.    Celestynów


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385192