Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Projekty współpracy

W perspektywie 2014-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD „Natura i Kultura”  realizuje następujące projektów współpracy.

  • Pierwszy projekt – projekt krajowy o akronimie „LAS”  realizowany był wspólnie z LGD Forum Powiatu Garwolińskiego oraz LGD Ziemi Mińskiej. W ramach projektu powstały portal turystyczny  www.lokalnyatrakcyjnyszlak.pl, został wydany przewodnik turystyczny oraz odbył się rajd rowerowy.

  Logosy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Lokalny Atrakcyjny Szlak – nasze wspólne dziedzictwo bliżej mieszkańców obszaru”

o akronimie „LAS” mająca na celu „Wykreowanie wizerunku obszarów partnerskich LGD jako miejsca kultywowania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego – spowodowanie postrzegania obszaru jako środka pielęgnowania rozwijania bogactwa tradycji lokalnych poprzez organizację przedsięwzięć promujących obszar do końca 2018 roku” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Oznakowanie miejsc w ramach szlaku turystycznego: Wielki Gościniec Litewski, stworzenie portalu tematycznego oraz wydanie publikacji

Wartość realizowanej operacji: 59 991,91 zł, w tym ze środków EFRROW 38 172,27 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Natura i Kultura.

 

  • Drugi projekt to projekt międzynarodowy o akronimie PLAT realizowany jest w partnerstwie z  LGD Ziemi Mińskiej, LGD Forum Powiatu Garwolińskiego, LGD Zielone Mosty Narwii, LGD "Równiny Wołomińskiej"oraz partnerami z Hiszpanii Asociación para el Desarrollo Rural de Litoral de la Janda,Reader Red Asturiana de Desarrollo Rural. W ramach projektu zorganizowany zoastał konkurs kulinarny, na podstawie którego wydana została publikacja z lokalnym potrawami. Odbył się również kurs języka hiszpańskiego, w którym uczestniczyło 30 osób, a także zaplanowana jest wizyta studyjna do Hiszpanii.
  • Trzeci projekt współpracy o akronimie LAW to projekt krajowy, realizowany z LGD Ziemi Mińskiej oraz LGD Zielone Mosty Narwii. W ramach projektu odbyły się kursy: szycia na maszynie, artystycznego zdobienia tortów, grafiki komputerowej oraz spawania.
  • Czwarty projekt współpracy o akronimie LARK jest projektem krajowym realizowanym w partnerstwie z lokalnymi grupami z województwa mazowieckiego: LGD Ziemi Mińskiej, LGD Forum Powiatu Garwolińskiego oraz LGD Zielone Mosty Narwi. Celem projektu jest: "Wzrost aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych działaniem partnerskich LGD poprzez organizację działań podnoszących umiejętności przedsiębiorcze oraz kompetencje zawodowe ich mieszkańców". W ramach projektu LGD Natura i Kultura przeprowadziła następujące kursy: kurs operatora koparko - ładowarki, kurs szycia na maszynie kursów języków obcych (angielski, włoski i hiszpański), studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrzny i kontroli zarządczej.
  • Piąty projekt współpracy o akronimie APPLE to projekt międzynarodowy realizowany z lokalnymigrupami z Polski: LGD ZiemiMińskiej oraz LGD Forum Powiatu Garwolińskiego, atakże z lokalną grupą działania z północy Hiszpanii: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL E INTEGRAL DE LA COMARCA DE LA SIDRA. Celem  projektu jest : "Współpraca międzynarodowa, zorganizowanie wizyty studyjnej, szkoleń dla społeczności lokalnych, wydarzeń promocyjnych oraz wydanie publikacji. Dzięki temu nastąpi pobudzenie aktywności lokalnej, rozwój przedsiębiorczości oraz wymiana doświadczeń.".W ramach projekyu została zorganizowana wizyta studyjna do HIszpanii. LGD Natura i Kultura w ramach tego projektu sfinansowałą następujące działania: studia podyplomowe, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje ( kurs kosztorysowania, kursy językowe angielskiego oraz hiszpańskiego, szkolenie z obsługi wózków widłowych,kurs artystycznego zdobienia tortów), konkurs kulinarny oraz wykonanie publikacji. 

Celem projektów jest promocja kultury i tradycji obszaru a także promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru LGD Natura i Kultura.


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385216