Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Projekty współpracy

W perspektywie 2014-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD „Natura i Kultura”  realizuje następujące projektów współpracy.

  • Pierwszy projekt – projekt krajowy o akronimie „LAS”  realizowany był wspólnie z LGD Forum Powiatu Garwolińskiego oraz LGD Ziemi Mińskiej. W ramach projektu powstały portal turystyczny  www.lokalnyatrakcyjnyszlak.pl, został wydany przewodnik turystyczny oraz odbył się rajd rowerowy.

  Logosy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Lokalny Atrakcyjny Szlak – nasze wspólne dziedzictwo bliżej mieszkańców obszaru”

o akronimie „LAS” mająca na celu „Wykreowanie wizerunku obszarów partnerskich LGD jako miejsca kultywowania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego – spowodowanie postrzegania obszaru jako środka pielęgnowania rozwijania bogactwa tradycji lokalnych poprzez organizację przedsięwzięć promujących obszar do końca 2018 roku” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Oznakowanie miejsc w ramach szlaku turystycznego: Wielki Gościniec Litewski, stworzenie portalu tematycznego oraz wydanie publikacji

Wartość realizowanej operacji: 59 991,91 zł, w tym ze środków EFRROW 38 172,27 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Natura i Kultura.

 

  • Drugi projekt to projekt międzynarodowy o akronimie PLAT realizowany jest w partnerstwie z  LGD Ziemi Mińskiej, LGD Forum Powiatu Garwolińskiego, LGD Zielone Mosty Narwii, LGD "Równiny Wołomińskiej"oraz partnerami z Hiszpanii Asociación para el Desarrollo Rural de Litoral de la Janda,Reader Red Asturiana de Desarrollo Rural. W ramach projektu zorganizowany zoastał konkurs kulinarny, na podstawie którego wydana została publikacja z lokalnym potrawami. Odbył się również kurs języka hiszpańskiego, w którym uczestniczyło 30 osób, a także zaplanowana jest wizyta studyjna do Hiszpanii.
  • Trzeci projekt współpracy o akronimie LAW to projekt krajowy, realizowany z LGD Ziemi Mińskiej oraz LGD Zielone Mosty Narwii. W ramach projektu odbyły się kursy: szycia na maszynie, artystycznego zdobienia tortów, grafiki komputerowej oraz spawania.

Celem projektów jest promocja kultury i tradycji obszaru a także promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru LGD Natura i Kultura.


Dzisiaj jest: 30 Listopad 2022
Imieniny : Justyna, Andrzej, Konstanty

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
691
Odsłon artykułów:
1341100