Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Projekty współpracy

NURT Niezwykły Urok Rzek- Turystyka.
LGD Natura i Kultura jako inicjator projektu NURT zaprosiło do współpracy sześć lokalnych grup z województw: mazowieckiego i lubelskiego (LGD Ziemi Mińskiej, LGD Forum Powiatu Garwolińskiego, Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, LGD Równina Wołomińska, LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej, LGD Razem Ku Lepszej Przyszłości).Projekt współpracy miał na celu promocję lokalnych rzek i turystyki rzecznej.
Współpraca lokalnych grup działania rozpoczęła się w 2011r. kiedy odbyła się konferencja przygotowująca projekt. Głównym tematem było ustalenie celów i rezultatów projektu. Były to zadania dedykowane mieszkańcom obszarów LGD tj. spływy kajakowe, warsztaty fotograficzne, konkurs fotograficzny.
Projekt był realizowany w okresie od czerwca do listopada 2013 roku. Zarówno prowadzone warsztaty fotograficzne jak i spływy kajakowe organizowane na obszarach działania Partnerów projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ogłoszony konkurs fotograficzny był okazją do odkrycia wielu lokalnych talentów w dziedzinie fotografii.
Zwieńczeniem projektu było wydanie 168- stronicowego folderu poświęconego lokalnym rzekom.
 W listopadzie 2013 r. odbyła sie konferencja podsumowująca zakończony z sukcesem projekt.
LOKART- Rękodzieło i rzemiosło artystyczne szansą rozwoju turystycznego i lokalnego dziedzictwa.
27 sierpnia 2014 r. LGD Natura i Kultura, LGD „Ziemia Chełmońskiego”, LGD Zielone Sąsiedztwo oraz LGD Między Wisłą a Kampinosem podpisały z Samorządem Województwa umowę o przyznanie pomocy na realizację  projektu.
Za cel projektu przyjęto odkrywanie, zachowanie i wykorzystanie lokalnego dziedzictwa  kulturowego oraz tradycyjnego rzemiosła artystycznego, rozwój oferty kulturalnej  terenu LGD w tych dziedzinach, integrację i aktywizację społeczną na obszarze objętym działaniem partnerskich LGD
W ramach projektu  LOKART:

  • przeszkolono 20 osób na warsztatach     rękodzieła w Akademii Łucznica
  • zorganizowano wyjazd studyjny lokalnych twórców  w Bieszczady
  • zorganizowano Festiwal Rękodzieła na Ziemi Kołbielskiej promujący lokalnych twórców
  • wydano mapę obszaru LGD z lokalnymi twórcami i rękodzielnikami


OZE- Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania.

Projekt współpracy OZE zrealizowany przez LGD Natura i Kultura, LGD Ziemi Mińskiej oraz LGD Forum Powiatu Garwolińskiego
Projekt miał na celu propagowanie tematyki odnawialnych źródeł energii na obszarze objętym projektem, zaszczepianie wśród mieszkańców dobrych praktyk związanych z OZE, edukację oraz krzewienie postaw proekologicznych, a także promocję regionu jako czystego ekologicznie
W ramach projektu wykonano raport pt. „Ocena potencjału rozwojowego sektora OZE na obszarze działania LGD Forum Powiatu Garwolińskiego, LGD Kultura i Natura oraz LGD Ziemi Mińskiej” oraz folder/przewodnik propagujący ideę OZE wśród mieszkańców obszarów LGD uczestniczących w projekcie .
Mieszkańcy obszaru mieli również okazję uczestniczyć w dwóch wyjazdach studyjnych: do Roztoczańskiego Parku Narodowego, który realizuje zadnia mające na celu zmniejszenie zużycia energii a swoich obiektach stosuje szereg urządzeń i technologii pozwalających na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, a także na Międzynarodowe Targi Ochrony Energii i Środowiska w Rydze.


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385186