Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Pomniki przyrody.

Stare, okazałe drzewa oznakowane tabliczką „pomnik przyrody”, jako prawnie chroniony twór przyrody , a zarazem cenny element krajobrazu naturalnego, wzbudzają podziw i szacunek.
Mazowsze należy do województw, w którym zachowało się najwięcej ( ok. 4.000) pomników przyrody ożywionej (pojedyncze krzewy, drzewa lub grupy drzew, a także zabytkowe aleje drzew).
Na terenie działania LGD Natura i Kultura jest ich kilkadziesiąt,  głównie dęby szypułkowe i lipy. Oto kilka z nich:

Lipa drobnolistna we wsi Lipowo- Malcanów  (gm. Wiązowna).
Jedna z najokazalszych lip pomników przyrody, na terenie LGD „Natura i Kultura”, rosnąca we wsi Lipowo , przy drodze Żanęcin – Glinianka powoli umiera. To ponad 230 letnie drzewo jeszcze 6 lat temu imponowało wysokością 22 metrów i obwodem 580 cm .  Pomimo zabiegów konserwatorskich pozostał z niej  jedynie pień i kilka konarów.

 
Dąb szypułkowy „Bartek Mazowiecki” – uważany za jeden z najstarszych dębów na Mazowszu o wysokości 19 m. i obwodzie pnia 504 cm rośnie nad rzeką Mienią, w miejscowości Emów (gm. Wiązowna). Rośnie w sąsiedztwie licznych równie okazałych  braci dębów i innych drzew, takich jak: wiązy, lipy i siwe topole. Aby go obejrzeć wystarczy lewym brzegiem Mieni przejść kilkaset metrów od drogi wojewódzkiej 721. Dodatkowo spacer (szlakiem czerwonym) w bajecznym, naturalnym krajobrazie dostarczy niezapomnianych wrażeń.


Parasolowata sosna zwyczajna rosnąca obok zabytkowego kościółka/kaplicy w Radachówce o wys. 7 m. i obwodzie pnia 210 cm .


Ponadto na terenie LGD „Natura i Kultura” warto zobaczyć między innymi:
dęby szypułkowe w: Celestynowie: przy ul. Obrońców Pokoju,  385cm/28 m. , 360 cm/22 m.,  inne równie okazałe: przy ul. Otwockiej, w Dąbrówce, Glinie, Jatnym, Lasku, Pogorzeli, Taborze, Wiązownie, Kącku.
Lipy drobnolistne:  w Podbieli  w pobliżu strugi Majdan, 745 cm/16 m., Celestynowie przy ul. Obrońców Pokoju,  w Izabeli, Otwocku Wielkim  i wielu innych miejscowościach
Sosny: w Wiązownie (przy kościele)
Aleje uznane za pomniki przyrody: Aleja Grota Roweckiego w Zamajdanie – Olszynach  (kilkadziesiąt dębów, grabów, lip, jesionów , klonów. brzóz), Park Bielińskich w Otwocku Wielkim, Aleja drzew  pomnikowych w Rudzie i Ostrówku nad Wisłą.


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385227