Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

LSR 2016-2023

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest oddolnym, powstałym na drodze konsultacji społecznych dokumentem, stanowiącym podstawę do działań podejmowanych przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Zasadniczym celem pracy nad strategią było poszukiwanie tych kierunków, zdefiniowanych ostatecznie jako cele LSR. 

Każdemu z celów przypisane zostały określone przedsięwzięcia. Osiągnięcie zamierzonych efektów (celów) będzie możliwe dzięki realizacji operacji (projektów) wpisujących się w zakres tych przedsięwzięć.

Zapraszamy do lektury. 

LSR na lata 2016-2023 - zmieniona w listopadzie 2022 r.

Załącznik nr 1 do LSR 

Załącznik nr 2 do LSR

Załącznik nr 3 do LSR


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385211