Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Aktualności

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów szycia

LGD Natura i Kultura zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów szycia na maszynie, zgodnie z ponizszym zapytaniem:

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów szycia

Otrzymaliśmy dofinansowanie na warsztaty serowarskie

Dnia 4 czerwca podpisaliśmy z Województwem Mazowieckim umowę na dofinansowanie zadania pt. Lokalnie, naturalnie, smaki obszaru LGD Natura i Kultura w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: zadanie 15 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnianie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. W ramach tego zadania przeprowadzimy cztery warszataty serowarskie, podczas których 60 uczestników pozna tajniki sztuki serowarskiej i własnoręcznie przygotuje różne rodzaje serów. Celem warsztatów będzie również promocja idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze i zachęcenie producentów do wpisu na listę.

logotypclaim czerony pl

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

LGD NATURA I KULTURA podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie operacji pt. Organizacja twórczych aktywności dla mieszkańców obszaru LGD Natura i Kultura. Celem projektu jest zorganizowanie kursu szycia dla 25 osób oraz warsztatów florystycznych dla 50 osób, a także konkursu na najlepszy pomysł na biznes na wsi do końca października 2019 r. Grupę docelową operacji będą stanowili dorośli mieszkańcy obszaru LGD Natura i Kultura (gminy: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory, Józefów, Wiązowna) zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności i rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Realizacja operacji, poprzez stworzenie korzystnych warunków dla rozwijania własnych zainteresowań, pasji i umiejętności, zachęci mieszkańców obszarów wiejskich do zwiększenia swojej aktywności społecznej, integracji z miejscem zamieszkania oraz integracji międzypokoleniowej. W efektcie realizacja operacji, poprzez stworzenie korzystnych warunków dla rozwijania własnych zainteresowań, pasji i umiejętności,  zachęci mieszkańców obszarów wiejskich do zwiększenia swojej aktywności społecznej, integracji z miejscem zamieszkania oraz integracji międzypokoleniowej.

Czytaj więcej: Otrzymaliśmy dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Walne sprawozdawczo - wyborcze 2019

W dniu 30 maja 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze LGD Natura i Kultura. Zebraniu, toczącemu się według wcześniej przyjętego porządku obrad przewodniczyła Prezes Iwona Bieńkowska. Przedstawiciele organów Stowarszenia zaprezentowali Zebranym sprawozdania z ich prac w roku 2018. Zarząd uzyskał absolutorium. W efekcie przeprowadzonych wyborów składy organów Stowarzyszenia ukształtowały sie nastepująco:

Czytaj więcej: Walne sprawozdawczo - wyborcze 2019 

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura o dodatkowe środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na rozwój przedsiębiorczości, Zarząd Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura na posiedzeniu w dniu 14 maja br. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych mających na celu aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 i dokonanie zmian w powyzszym dokumencie.

Możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag w terminie do 29 maja 2019 r. do godziny 16.00 do biura Stowarzyszenia, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew lub elektronicznie na adres: biuro@naturaikultura.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).
Propozycje zmian (zaznaczone na czerwono) Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiamy poniżej:

LSR

Plan działania


Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2022
Imieniny : Fabian, Sebastian

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
665
Odsłon artykułów:
1219146