Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2

Zarząd LGD Natura i Kultura informuje, iż w dniu 29 lipca 2019r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Karczewie (ul. Warszawska 28), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.

Zgodnie z §1 ust. 8 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków „LGD Natura i Kultura”, w przypadku gdy w terminie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia niema obecnych co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków, wyznaczany jest drugi termin tego samego dnia , 30 minut po pierwszym terminie.

Czytaj więcej: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura o dodatkowe środki finansowe na projekty wpółpracy, Zarząd Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura  podjął decyzję o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych mających na celu aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 i dokonanie zmian w powyższym dokumencie.

Możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag w terminie do 26 lipca 2019 r. do godziny 15.00 do biura Stowarzyszenia, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew lub elektronicznie na adres: biuro@naturaikultura.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).
Propozycje zmian (zaznaczone na czerwono) Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiamy poniżej:

LSR

Plan działania

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na warsztaty "Las w słoiku"

Uprzejmie informujemy, że wybrano wykonawcę na przeprowadzenie warsztatów florystycznych "Las w słoiku". Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy ART RIO. Urszula Wróblewska. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Rozstrzygnięcie zapytania zostało rozesłane drogą mailową do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty.

Nowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Z wielką przyjemnością informujemy, że LGD Natura i Kultura, za sprawną, bo aż stuprocentową, realizację dotychczasowych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023, została nagrodzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dodatkowymi środkami na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W dniu 28.06.2019 r. w Warszawie został podpisany aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  zwiększający pulę środków przeznaczonych w LSR na projekty w zakresie "Mój biznes- utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro". Nabory planowane są w roku 2020.

Czytaj więcej: Nowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów florystycznych "Las w słoiku"

LGD Natura i Kultura zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów florystycznych "Las w słoiku" zgodnie z poniższym zapytaniem:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów florystycznych "Las w słoiku"


Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2022
Imieniny : Fabian, Sebastian

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
665
Odsłon artykułów:
1219179