Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Aktualności

Dofinansowanie dla LGD Natura i Kultura na warsztaty dla Seniorów

W dniu 21 lipca 2020r. w działające w imieniu Zarządu LGD Natura i Kultura Iwona Bieńkowska-Prezes Zarządu i Anna Sikora Wiceprezes Zarządu podpisały z Samorządem Województwa umowę  na dofinansowanie operacji pn.: ” Warsztaty podnoszące kwalifikacje dla mieszkańców obszaru LGD Natura i Kultura”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji mieszkańców obszaru LGD Natura i Kultura poprzez organizację warsztatów w terminie do 31 października 2020. Grupę docelową operacji będą stanowili dorośli mieszkańcy obszaru LGD Natura i Kultura (gminy: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Józefów, Wiązowna) zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności i rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W operacji przewidziano organizację dwóch warsztatów po 80 osób.

 

Czytaj więcej: Dofinansowanie dla LGD Natura i Kultura na warsztaty dla Seniorów

Problemy techniczne z linią telefoniczną

W związku z trwającymi do dnia 17.07.20 pracami technicznymi, mogą wystąpić utrudnienia z połączeniami z numerem stacjonarnym Biura LGD. Zapraszamy do kontaktu pod numerem kom. 507 107 573. Przepraszamy za niedogodności.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura

Zarząd LGD Natura i Kultura informuje, iż w dniu 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 16:00, w siedzibie Stowarzyszenia w Wiazownie przy ul. Lubelskiej 53 (sala konferencyjna, parter), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.

Zgodnie z §1 ust. 8 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków „LGD Natura i Kultura”, w przypadku gdy w terminie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia niema obecnych co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków, wyznaczany jest drugi termin tego samego dnia, 30 minut po pierwszym terminie.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności oraz o przybycie w maseczkach.

Porządek obrad

Uchwała Nr 3/2020

Uchwała nr 4/2020

Uchwała Nr 5/2020

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla beneficjentów PROW w związku z koronawirusem

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie, przygotowana została zmiana do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca również zastosowanie do beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zmiana jest cześcią rozwiązań legislacyjnych w ramach tarczy antykryzysowej 2.0.
Projektowane zmiany zakładają:

Czytaj więcej: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla beneficjentów PROW w związku z koronawirusem


Dzisiaj jest: 8 Sierpień 2022
Imieniny : Iza, Cyprian, Dominik

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
680
Odsłon artykułów:
1290948