Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Aktualności

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

w związku z przeliczeniem różnicy kursu euro dla środków finansowych na wdrażanie LSR dla działania 19.2, Zarząd Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura  zarekomendował do konsultacji społecznych poniższe zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 oraz jej załącznikach:

- środki finansowe alokowane na przedsięwzięcia z zakresu Celu ogólnego 1 Aktywna i zintegrowana lokalna społeczność podejmująca na swoim terenie inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych, w tym bogatego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w wysokości 1 038 403,16 zł przeznaczono na Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD

- środki finansowe alokowane na przedsięwzięcia z zakresu Celu ogólnego 2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości wpływający na aktywność gospodarczą obszaru i stymulujący włączenie społeczne grup defaworyzowanych  w wysokości 966 283,72 zł przeznaczono na: Przedsięwzięcie 2.1.2 Mój biznes - utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro ( kwotę 600 000 zł) oraz Przedsięwzięcie 2.1.3 Rozój działalności gospodarczej , w szczególności bazującej na OZE, kluczem do sukcesu ( kwotę 366 283,72 zł)

Możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag w terminie do 12.04.2021 r. do godziny 17.00  na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia: biuro@naturaikultura.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

Lokalna Strategia Rozwoju

Załącznik nr 1 do LSR : Plan działania

XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje XIV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020. Konkurs zaplanowany jest z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Kierowany jest do firm sektora spożywczego oraz indywidualnych wytwórców żywności.

Czytaj więcej: XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok

Harmonogram 2021

Komunikat

Uprzejmie informujemy, iż Biuro LGD Natura i Kultura w dniach: 24 grudnia oraz od 29 do 31 grudnia będzie nieczynne.

Wesołych Świąt!


Dzisiaj jest: 5 Luty 2023
Imieniny : Adelajda, Agata, Izydor

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
695
Odsłon artykułów:
1366774