Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Aktualności

Uzupełnienia naboru I/2021 i II/2021

Drodzy Wnioskodawcy w dniu dzisiejszym tj. 9 czerwca zostały wysłane na Państwa adresy mailowe uzupełnienia do wniosków, które zostały złożone w naborach I/2021 oraz II/2022. Prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych.

Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR

Informujemy, że zakończyliśmy proces konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju związanych z możliwością ubiegania sie o dodatkowe środki na jej wdrażanie. Konsultacje prowadzone były w dniach 14 - 28.05.2021 r. W wyznaczonym okresie do biura LGD nie wpłynęły żadne uwagi w sprawie zaproponowanych zmian. W związku z powyższym konsultowane dokumenty zostaną przedłożone Samorządowi Województwa celem ostatecznej akcpetacji.

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że Biuro LGD Natura i Kultura będzie nieczynne w dniu 4 czerwca.

Konsultacje zmian LSR

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura  zarekomendował do konsultacji społecznych  zmiany w LSR oraz jej załącznikach.

Możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag w terminie do 28.05.2021 r. do godziny 15.00  na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia: biuro@naturaikultura.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

Lokalna Strategia Rozwoju

Załącznik nr 1 do LSR : Plan działania

Ogłoszone nabory

Informujemy, że ogłosiliśmy nabory wniosków na operacje w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej na obszarze LGD. Szczegółowe informacje w górnym menu witryny, w zakładce Nabory wniosków.


Dzisiaj jest: 30 Listopad 2022
Imieniny : Justyna, Andrzej, Konstanty

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
691
Odsłon artykułów:
1341084