Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

Urzędu Miejskiego w Karczewie na ul.Warszawską 28. (I piętro, pokój nr 18)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

 

Aktualności

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura


Dnia 26 marca 2012r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura. Spotkanie toczyło się według wcześniej przyjętego porządku obrad.

Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura, przedstawiły sprawozdania z działalności za całą 4 letnią kadencję. Ponadto przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2011 rok.

Zarząd LGD podziękował dotychczasowemu Prezesowi – Jackowi Zakrzewskiemu za dotychczasową pracę na rzecz Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.

Przeprowadzono głosowania nad przygotowanymi uchwałami. 

Czytaj więcej: Wybrano nowe władze Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura

Konferencja LGD Natura i Kultura

Dnia 22.03.2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wiązownie odbyła się konferencja zorganizowana przez LGD Natura i Kultura z udziałem zaproszonych gości – pani Naczelnik Doroty Urban  z Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz pana Piotra Łukasika, Kierownika Wydziału LEADER UMWM.

Czytaj więcej: Konferencja LGD Natura i Kultura

Rada oceniła wnioski

W dniach 1 i 2 marca 2012 r. Rada Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura rozpatrzyła wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD Natura i Kultura w dniach 30.01- 17.02.2012 r.

Czytaj więcej: Rada oceniła wnioski

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Krzysztofa Kasprzaka !

Z przyjemnością informujemy że w so­botę, 4 lu­te­go 2012 r., w Ma­zo­wiec­kim Urzę­dzie Wo­je­wódz­kim w War­szawie odbyła sie uroczystość, podczas której po­sta­nowie­niem Pre­zy­den­ta Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, Bro­ni­sła­wa Ko­morow­skie­go, Pan Krzysz­tof Ka­sprzak – pre­zes Klubu HDK przy UM w Kar­cze­wie i jednocześnie Sekretarz Zarządu Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura został od­zna­czony Krzy­żem Ka­waler­skim Or­de­ru Odro­dze­nia Pol­ski.
 
Serdecznie Gratulujemy !
 

Podsumowanie naborów (30.01-17.02.12)

LGD Natura i Kultura w dniach 30.01-17.02.12 przeprowadziło nabory wniosków na działania „Odnowa i rozwój wsi” , „Małe projekty” , „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” .

Czytaj więcej: Podsumowanie naborów (30.01-17.02.12)


Dzisiaj jest: 17 Październik 2019
Imieniny : Lucyny, Małgorzaty, Wiktora

pytanie-do-biura

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
575
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
824356