Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Aktualności

Protokół Komisji Rekrutacyjnej

W dniu 26.08.2021r. zakończono proces rekrutacji na pracowników biura LGD Natura i Kultura. Poniżej opublikowano Protokół Komisji Rekrutacyjnej.

Protokół Komisji Rektutacyjnej

Kurs operatora koparko-ładowarki- komunikat

informujemy, iż na kurs operatora koparko-ładowarki do dnia dzisiejszego wpłynęło ponad ponad 80 zgłoszeń, co oznacza, że na lisćie rezerwowej mamy juz ponad 40 osób. 

Brak miejsc na kurs operatora koparko-ładowarki!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z tak liczną liczbą zgłoszeń na kurs operatora koparko ładowarki, dostępne 40 miejsc zostało zajętych. Każde kolejne zgłoszenia spełniające warunki Regulaminu będą wpisywane na listę rezerwową.

W przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej, będziemy kontaktować się z osobami z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.

Cieszymy sie, że nasza oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem naszych Mieszkańców!

 

 

 

Dofinansowanie dla LGD

W dniu 30 czerwca br. podpisaliśmy z Samorządem Województwa Mazowieckiego dwie umowy na dofinansowanie naszych inicjatyw w ramach zadań publicznych. Pierwszą z nich jest konkurs kulinarny, który został dofinansowany kwotą 5 735,00 zł w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Drugą inicjatywa jest publikacja na temat pszczół i produktów pszczelich dofinansowana kwotą 9000,00 zł w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.

 


Dzisiaj jest: 30 Listopad 2022
Imieniny : Justyna, Andrzej, Konstanty

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
691
Odsłon artykułów:
1341077