Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Aktualności

Ogłaszamy konkurs kulinarny

 

LGD Natura i Kultura w ramach projektu współpracy PLAT „Dziedzictwo kulinarne szansą na rozwój produktu turystycznego” ogłasza konkurs kulinarny dla mieszkańców obszaru LGD Natura i Kultura.  W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie, Gminne Ośrodki Kultury z terenu gmin: Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory, Wiązowna.

Czytaj więcej: Ogłaszamy konkurs kulinarny

Konkurs "Najlepszy pomysł na biznes na wsi"

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na "Najlepszy pomysł na biznes na wsi" realizowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

REGULAMIN

Formularz zgłoszeniaia

BIZNESPLAN

 ksow logotypy

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2

Zarząd LGD Natura i Kultura informuje, iż w dniu 29 lipca 2019r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Karczewie (ul. Warszawska 28), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.

Zgodnie z §1 ust. 8 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków „LGD Natura i Kultura”, w przypadku gdy w terminie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia niema obecnych co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków, wyznaczany jest drugi termin tego samego dnia , 30 minut po pierwszym terminie.

Czytaj więcej: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura o dodatkowe środki finansowe na projekty wpółpracy, Zarząd Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura  podjął decyzję o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych mających na celu aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 i dokonanie zmian w powyższym dokumencie.

Możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag w terminie do 26 lipca 2019 r. do godziny 15.00 do biura Stowarzyszenia, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew lub elektronicznie na adres: biuro@naturaikultura.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).
Propozycje zmian (zaznaczone na czerwono) Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiamy poniżej:

LSR

Plan działania

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na warsztaty "Las w słoiku"

Uprzejmie informujemy, że wybrano wykonawcę na przeprowadzenie warsztatów florystycznych "Las w słoiku". Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy ART RIO. Urszula Wróblewska. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Rozstrzygnięcie zapytania zostało rozesłane drogą mailową do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty.


Dzisiaj jest: 12 Lipiec 2020
Imieniny : Jan, Wera, Brunon

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
599
Odsłon artykułów:
934532