Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

Urzędu Miejskiego w Karczewie na ul.Warszawską 28. (I piętro, pokój nr 18)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

 

Aktualności

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2018

Poniżej prezentujemy Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2018.

HARMONOGRAM- PLAN KOMUNIKACJI 2018

Relacja ze szkolenia w Sobieniach - Jeziorach

We wtorek 13 marca w Sobieniach - Jeziorach odbyło się szkolenie dotyczące naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i udostępnianie zasób przyrodniczych. Podczas spotkania pracownik biura starał się zachęcić zgromadzonych do złożenia wniosków i udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania słuchaczy.
Przypominamy, że termin składania upłynie 29 marca o godzinie 16:00. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce "Nabory wniosków" na naszej głównej stronie. -> Nabory ogłoszone.

Czytaj więcej: Relacja ze  szkolenia w Sobieniach - Jeziorach

Uzupełnienia wniosków grantowych

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura informuje że w przypadku wątpliwości dotyczących grantów "Pomysł na wolny czas", na wskazne we wnioskach adresy poczty elektronicznej, zostały wysłane pisma dotyczące przedłożenia dokumentów lub złożenia wyjaśnień niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR.

Zaproszenie na szkolenie "Ochrona kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD..."

Chcielibyśmy zachęcić podmioty działające w sferze kultury z obszaru LGD (Gminy: Karczew, Wiązowna, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie - Jeziory i Miasto Józefów) do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym uzyskania dofinansowania. Zakres naboru obejmuje kultywowanie oraz rozwoju dziedzictwa kulturalnego regionu, w tym zwłasza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej, a także ochoronę zabytków przyrodniczych. W ramach wsparcia możliwa jest renowacja zabytków kultury materialnej i przyrodnicznej, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów ważnych dla społeczności lokalnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Szczegóły zostaną przedstawione na szkoleniu 13 marca o godzinie 14:00 w Sobieniach - Jeziorach. Zachęcamy do zapoznania się z plakatem i licznego udziału w tym spotkaniu. Przed przybyciem prosimy o potwierdzenie udziału. Nabór rozpoczynamy już 15 marca 2018 roku.

Czytaj więcej: Zaproszenie na szkolenie "Ochrona kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD..."

Relacja z Warsztatów Refleksyjnych

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura zorganizowała w piątek 23 lutego Warsztat Refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Na spotkaniu, prowadzonym przez doświadczonego eksperta w Urzędzie Gminy Karczew obecni byli między innymi członkowie Rady LGD, Zarządu LGD,  jak również mieszkańcy obszaru LGD.

Czytaj więcej: Relacja z Warsztatów Refleksyjnych 


Dzisiaj jest: 22 Październik 2018
Imieniny : Halki, Filipa, Przybysława

pytanie-do-biura

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
521
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
749588