Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

Urzędu Miejskiego w Karczewie na ul.Warszawską 28. (I piętro, pokój nr 18)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

 

Aktualności

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na warsztaty "Las w słoiku"

Uprzejmie informujemy, że wybrano wykonawcę na przeprowadzenie warsztatów florystycznych "Las w słoiku". Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy ART RIO. Urszula Wróblewska. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Rozstrzygnięcie zapytania zostało rozesłane drogą mailową do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty.

Nowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Z wielką przyjemnością informujemy, że LGD Natura i Kultura, za sprawną, bo aż stuprocentową, realizację dotychczasowych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023, została nagrodzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dodatkowymi środkami na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W dniu 28.06.2019 r. w Warszawie został podpisany aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  zwiększający pulę środków przeznaczonych w LSR na projekty w zakresie "Mój biznes- utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro". Nabory planowane są w roku 2020.

Czytaj więcej: Nowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów florystycznych "Las w słoiku"

LGD Natura i Kultura zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów florystycznych "Las w słoiku" zgodnie z poniższym zapytaniem:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów florystycznych "Las w słoiku"

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów szycia

LGD Natura i Kultura zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów szycia na maszynie, zgodnie z ponizszym zapytaniem:

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów szycia

Otrzymaliśmy dofinansowanie na warsztaty serowarskie

Dnia 4 czerwca podpisaliśmy z Województwem Mazowieckim umowę na dofinansowanie zadania pt. Lokalnie, naturalnie, smaki obszaru LGD Natura i Kultura w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: zadanie 15 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnianie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. W ramach tego zadania przeprowadzimy cztery warszataty serowarskie, podczas których 60 uczestników pozna tajniki sztuki serowarskiej i własnoręcznie przygotuje różne rodzaje serów. Celem warsztatów będzie również promocja idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze i zachęcenie producentów do wpisu na listę.

logotypclaim czerony pl


Dzisiaj jest: 24 Luty 2020
Imieniny : Maciej, Bogusz, Modest

pytanie-do-biura

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
589
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
874174