Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Aktualności

Kurs operatora wózków widłowych

wzór plakatu lgd

Zapraszamy na kurs operatora wózków widłowych, który rozpocznie się 27 sierpnia. Wszystkie szczegóły dostępne są w regulaminie kursu. Ilość miejsc jest ograniczone i wynosi 30. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność przesłania podpisanej karty zgłoszenia na e-mail: biuro@naturaikultura.pl. Na zgłoszenia czekamy do 12 sierpnia br.

Regulamin kursu

Harmonogra spotkań

Karta zgłoszenia

Pełnomocnictwo

 

Plan włączenia społecznego i terminy spotkań z mieszkańcami

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura obejmuje zasięgiem obszar 6 gmin powiatu otwockiego. Przygotowując Lokalną Strategię Rozwoju obszaru, powołany zostanie Zespół ds. opracowania LSR. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele gmin oraz osoby wyrażające wolę na uczestniczenie w pracach Zespołu, które reprezentują sektor gospodarczy, społeczny oraz publiczny. Spotkania Zespołu będą się odbywały cyklicznie min. raz na miesiąc. Spośród osób wchodzących w skład zespołu ds. opracowania LSR zostanie wybrany Koordynator, który będzie wytyczał kierunki pracy całej grupy, będzie porządkował plan pracy, wyznaczał zadania pomiędzy poszczególne osoby oraz będzie odpowiedzialny za całkowite koordynowanie i stworzenie strategii. Każde spotkanie zespołu zostaje udokumentowane w postaci listy obecności oraz protokołu ze spotkania. Powstaną również konkretne opracowania i dokumenty, które będą stanowiły integralny element LSR.

Czytaj więcej: Plan włączenia społecznego i terminy spotkań z mieszkańcami 

Kolejne dofinansowanie z KSOW dla LGD Natura i Kultura

W dniu 26 lipca 2022 r. podpisaliśmy z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie operacji pn.: "Szkolenia wyjazdowe LGD - szansą międzyterytorialnej współpracy i rozwoju obszarów wiejskich”. Celem projektu jest organizacja wizyty studyjnej w Góry Świętokrzyskie w terminie do 31.10.2022 r., podczas której odbędą się szkolenia tematyczne dla 15 osób z obszaru LGD Natura i Kultura.

Czytaj więcej: Kolejne dofinansowanie z KSOW dla LGD Natura i Kultura 

Wsparcie przygotowawcze II- tablica

tablica 1

Wsparcie przygotowawcze-umowa podpisana!

W dniu 24 czerwca 2022r. Zarząd LGD Natura i Kultura podpisał umowę o przyznaniu pomocy na Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW 2014-2020. W ramach tego wsparcia LGD Natura i Kultura otrzyma dofinansowanie na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na nową perspektywę finansową. Już niedługo będziemy Państwa informować o konsultacjach z mieszkańcami! 

tablica 1


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385189