W miniony piątek w Urzędzie Gminy  w Osiecku odbyło się spotkanie z mieszkańcami ws. LSR na lata 2014-2020. Jakie są potrzeby dla Państwa Gminy? Jakie są szanse, jakie zagrożenia? To jedne z pytań jakie zadawała mieszkańcom Anna Sikora Koordynator Zespołu ds. opracowania LSR na lata 2014-2020.

Konsultacje w Osieku zgromadziły wielu mieszkańców, którzy chcą uczestniczyć w rozwoju swojej gminy.  Podczas spotkania przeprowadzono analizę SWOT, wytypowano działania, których realizacja wpłynie na rozwój miejsc pracy, na rozwój kapitału społecznego. Zgłaszane pomysły w większości pokrywają się z sugestiami mieszkańców z dotychczas przeprowadzonych konsultacji. Wyniki tych konsultacji opublikujemy na naszej stronie.

Już dziś spotykamy się w Świetlicy wiejskiej ul. Duży rynek 25, Sobienie -Jeziory. Do zobaczenia o 18.00