Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Konsultacje społeczne- Józefów

        W dniu 2 września o godz. 18.00 rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  Cykl spotkań zaplanowanych na obszarze LGD Natura i Kultura zapoczątkowały Konsultacje społeczne w mieście Józefów. Spotkanie rozpoczęła Prezes Zarządu Iwona Bieńkowska, która przywitała wszystkich uczestników i opowiedziała o dotychczasowej działalności stowarzyszenia. 

         Następnie Anna Sikora Koordynator Zespołu ds. opracowania LSR na lata 2014-2020 zaprezentowała wytyczne, zakres wsparcia i role LGD w nowym okresie programowania. Kolejnym punktem w programie spotkania  była diagnoza obszaru  i analizą SWOT, która została stworzona wspólnie z uczestnikami. Dzięki obecności przedstawicieli jednostek pozarządowych, przedstawicieli sektora publicznego oraz mieszkańców zdiagnozowano problemy dotyczące wielu sektorów. Kolejnym aktywnym działaniem było wytypowanie przez uczestników spotkania najważniejszych celów wspieranych w ramach PROW 2014-2020. Podsumowaniem spotkania było przedstawienie propozycji Kryteriów wyboru projektów, które zostały opracowane na podstawie doświadczenia Rady LGD Natura i Kultura oraz poddanie wyniku tej pracy pod opinię publiczną. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu. Informację jakie uzyskaliśmy od Państwa będą niezbędnym elementem kolejnych działań przy pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.

Zgodnie z przekazanymi na spotkaniu informacjami po zakończonym cyklu konsultacji, opracowane na ich podstawie materiały zostaną umieszczone na stronie www.naturaikultura.pl w zakładce LSR 2014-2020 celem poznania Państwa opinii.

Zapraszamy już dziś o godzinie 18:30 do Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie!

 


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385195