Zgodnie z zaplanowanym Harmonogramem spotkań w dniu 3 września o godz. 18.30 w Gminny Ośrodku Kultury w Wiązownie, odbyły się konsultacje społeczne ws. LSR na lata 2014-2020. Spotkanie przebiegało zgodnie z programem, mówiono m.in. o  celach wspieranych w ramach działania Leader PROW 2014-2020, roli LGD w nowym okresie programowania, w tym także o projektach grantowych. Jednym z zadań dla uczestników spotkania było wytypowanie grup defaworyzowanych , grup wykluczonych społecznie na obszarze Gminy, dla których w nowym okresie programowania będą inicjowane metody zapobiegawcze.

W spotkaniu uczestniczył m.in. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny, Sekretarz Gminy Anna Rosłaniec, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele opieki społecznej. Cieszymy się, że możemy dowiedzieć się o postrzeganiu problemów dotyczących gminy, wynikających z punktu widzenia różnych osób, dzięki temu analiza SWOT, która została stworzona na spotkaniu będzie odwzorowaniem opinii większości środowisk.

Już dziś zapraszamy na kolejne konsultacje społeczne!

Urząd Gminy w Osiecku, ul. Rynek 1 godz. 18.00