Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Konsultacje społeczne w Wiązownie

Zgodnie z zaplanowanym Harmonogramem spotkań w dniu 3 września o godz. 18.30 w Gminny Ośrodku Kultury w Wiązownie, odbyły się konsultacje społeczne ws. LSR na lata 2014-2020. Spotkanie przebiegało zgodnie z programem, mówiono m.in. o  celach wspieranych w ramach działania Leader PROW 2014-2020, roli LGD w nowym okresie programowania, w tym także o projektach grantowych. Jednym z zadań dla uczestników spotkania było wytypowanie grup defaworyzowanych , grup wykluczonych społecznie na obszarze Gminy, dla których w nowym okresie programowania będą inicjowane metody zapobiegawcze.

W spotkaniu uczestniczył m.in. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny, Sekretarz Gminy Anna Rosłaniec, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele opieki społecznej. Cieszymy się, że możemy dowiedzieć się o postrzeganiu problemów dotyczących gminy, wynikających z punktu widzenia różnych osób, dzięki temu analiza SWOT, która została stworzona na spotkaniu będzie odwzorowaniem opinii większości środowisk.

Już dziś zapraszamy na kolejne konsultacje społeczne!

Urząd Gminy w Osiecku, ul. Rynek 1 godz. 18.00


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385208