17 maja 2016 w Warszawie podpisaliśmy z Zarządem Województwa Mazowieckiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) przyznającą 10 668 500 zł na realizację założeń określonych w LSR.

pdfUmowa ramowa 2014-2020.pdf

Aneks nr 1 z dnia 17 lipca 2016

Aneks nr 2 z dnia 15 marca 2017

Aneks nr 3 z dnia 5 czerwca 2017 r.

Aneks nr 4 z dnia 5 października 2017 r.

Aneks nr 5 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Aneks nr 6 z dnia 1 lutego 2019 r.

Aneks nr 7 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aneks nr 8 z dnia 27 sierpnia 2019 r.