Rowerowy Szlak Borów Nadwiślańskich (czerwony kolor oznakowania) jest szlakiem ponadregionalnym, długodystansowym (67 km) prowadzącym z Warszawy Radości  do Pilawy. Na terenie LGD „Natura i Kultura” (ok. 60 km) rozpoczyna swój bieg  od Karczewa Anielina  w kierunku południowo – wschodnim.  Przy Bazie Torfy skręca na wschód, mija Dąbrowiecką Górę ( Skansen Forteczny)  i przez celestynowskie lasy prowadzi do Celestynowa. W Celestynowie skręca na południe, mija wieś Regut i dociera do Królewskiego Traktu (Osiecki Trakt). Następnie omija wieś Ponurzyca  i przez Zimne Bagno/Czarci Dół (śladem żółtego szlaku turystycznego)  dociera do Osiecka. Z Osiecka kieruje się na północ i przy krzyżu leśników skręca w prawo,  by za wsią Konciki opuścić teren LGD „Natura i Kultura”.
Na trasie występują róże formy krajobrazu ( rezerwat Torfy, rezerwat Grady Celestynowskie, Bagna Celestynowskie (Natura 2000 ) oraz obiekty architektoniczne jak: schrony w Skansenie Fortecznym, zabytkowy budynek dworca kolejowego Celestynowie czy neogotycki kościół i  XIX wieczna kapliczka św. Antoniego w Osiecku.

Ścieżka  rowerowa, przyrodniczo – historyczna: „Przez lasy celestynowsko – otwockie” z 11 punktami dydaktycznymi  ( żółty kolor oznakowania) długości ok. 10km.  Ma swój początek na stacji kolejowej w Celestynowie, prowadzi obrzeżem  Rezerwatu Grady Celestynowskie, lasy celestynowsko otwockie.  Ścieżka częściowo pokrywa się z rowerowym szlakiem Borów Nadwiślańskich (schrony Dąbrowiecka Góra) i kończy się przy Bazie Edukacji Ekologicznej Torfy.
Ścieżka wiedzie wokół malowniczo położonej miejscowości Celestynów, otoczonej przez kompleks lasów z 3 rezerwatami przyrody, tj. Grądy Celestynowskie, Bocianowskie Bagno i Żurawinowe Bagno. Ścieżka wiedzie przez wieś Skorupy, kultywującą folklor kołbielski. Początek i koniec ścieżki znajduje się przy stacji PKP w Celestynowie.

Ścieżka rowerowo – dydaktyczna Celestynowskie rezerwaty z 11 punktami dydaktycznymi  ( czarny kolor oznakowania) długości ok. 15 km ma swój początek i koniec na stacji kolejowej Celestynów. Oprócz miasta Celestynów prowadzi prawie w całości kompleksami leśnymi oraz przez 3 rezerwaty przyrody: Żurawinowe Bagno, Bocianowskie Bagno, Grądy Celestynowskie oraz  Goździkowe Bagno.
Na trasie znajduje się 11 punktów dydaktycznych:
I.    Pomnik Bohaterów „Akcji Celestynów”
II.    Historia i przyroda Gminy Celestynów
III.    Nadleśnictwo Celestynów
IV.    Pomnik Bohaterów Akcji z 11 na 12 grudnia 1943 roku
V.    Rezerwat przyrody "Grądy Celestynowskie"
VI.    Rezerwat przyrody „Bocianowskie Bagno”
VII.    Gajówka Goździk
VIII.    Wieś Skorupy
IX.    Wydma „Biała Góra”
X.    Rezerwat przyrody „Żurawinowe Bagno”
XI.    Celestynów