W związku z ogłoszeniem na stronie www.naturaikultura.pl  w  dniu 21 kwietnia 2015r. zapytania ofertowego dotyczącego druku opracowania podsumowującego wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Natura i Kultura w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Komisja w składzie: Anna Sikora, Bartłomiej Tkaczyk i Milena Kaczmarczyk wyłoniła Wykonawcę zapytania ofertowego.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem rozstrzygnięcia.

 

PROTOKÓŁ