Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura” zaprasza do składania ofert zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 

I. Przedmiot zapytania ofertowego:

Druk opracowania podsumowującego wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Natura i Kultura w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wg poniższych parametrów:

 

 

Format A4

Objętość 152 strony

Okładka folia mat+ lakier punktowy UV, oprawa twarda,

Wklejka i kapitałka biała,

Środek- kreda błysk 130 g,

Zadruk 4x4,

Nakład 1200 egzemplarzy

 

 W kompleksowej ofercie prosimy ująć standardowe koszty drukarskie jak skład graficzny, korekta, transport, itp.

 

II. Informacje dodatkowe:

Termin składania ofert: 6.05.2015 r.

Okres realizacji: 4 tygodnie, nie później niż do II połowa czerwca 2015 roku

Ofertę należy złożyć osobiście do Biura LGD Natura i Kultura w Karczewie ( ul. Kościelna 57, w godzinach pracy biura) lub przesłać pocztą tradycyjną (przesyłka polecona, liczy się data wpływu) na adres Biura LGD Natura i Kultura (ul. Kościelna 57, 05-480 Karczew) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta druk- podsumowanie PROW 2007-13”

III. Kryteria wyboru:

100 % cena

IV Rozstrzygnięcie

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego zostanie opublikowane na stronie www.naturaikultura.pl najpóźniej do dnia 8 maja 2015r.