Wzorem lat ubiegłych, LGD planuje wydawanie różnorodnych publikacji. Będą to zarówno ulotki i foldery o charakterze informacyjnym na temat Instrumentu RLKS oraz działań podejmowanych przez Stowarzyszenie, jak również większe publikacje poruszające szereg różnych zagadnień wynikających z szeroko pojętego celu funkcjonowania lokalnej grupy działania.

 

Biuletyn "Kulturalni z natury" nr 1/2017

NEWSLETTER 1/2016

NEWSLETTER 2/2016

NEWSLETTER 1/2017