Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Wyniki naborów

wyniki naborów

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 stycznia 2021 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie tematycznym:

III/ 2020 Rozwój działalności gospodarczej, w szczególności bazującej na OZE, kluczem do sukcesu

Czytaj więcej: Komunikat 

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 grudnia 2020 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

IV/ 2020 Mój biznes. Podjęcie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro.

V/2020 Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD

Czytaj więcej: Komunikat

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 lutego 2020 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

I/ 2020 Mój biznes. Podjęcie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro.

II/2020 Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD

Czytaj więcej: Komunikat

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08 kwietnia 2019 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

I/2019 Rozwój działalności gospodarczej, w tym bazującej na OZE, kluczem do sukcesu

II/ 2019 Mój biznes. Podjęcie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro.

III/2019 Inicjatywy społeczne w formie zajęć, szkoleń i warsztatów w szczególności obejmujące grupy defaworyzowane

IV/2019 Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

V/2019 Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD

Do biura Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura wpłynęła następująca ilość wniosków:

Nabór I/2019 - 11 wniosków

Nabór II/2019 - 11 wniosków

Nabór III/2019 - 3 wnioski

Nabór IV/2019 - 2 wnioski

Nabór V/2019 - 2 wnioski

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół Rady z dnia 08.04.2019 r.

Lista wybranych operacji w ramach naboru I/2019

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR - I/2019

Lista wybranych operacji w ramach naboru II/2019

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR - II/20199

Lista operacji niewybranych w ramach naboru II/2019

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR - III/2019

Lista wybranych operacji w ramach naboru III/2019

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków IV/2019

Lista operacji wybranych w ramach naboru IV/2019

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków V/2019

Lista operacji wybranych w ramach naboru V/2019

 

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru grantów złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie "Pomysł na wolny czas".

Czytaj więcej: Komunikat


Dzisiaj jest: 5 Luty 2023
Imieniny : Adelajda, Agata, Izydor

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
695
Odsłon artykułów:
1366809