Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru grantów złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie "Pomysł na wolny czas".

Limit środków finansowych przeznaczonych na poszczególne nabory wynosił 140 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura wpłynęło 18 wniosków.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków.

Poniżej publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji:

Protokół z posiedzenia Rady LGD Natura i Kultura z dn.18.04.18 r.

Lista operacji niewybranych do dofinansowania

 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem

Lista operacji wybranych do dofinansownia