Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2018r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

II/2018 Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD

III/ 2018 Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i kultywowanie zasobów przyrodniczych.

IV/2018 Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i kultywowanie zasobów przyrodniczych

Limity środków finansowych przeznaczonych na poszczególne nabory wynosiły:

II/2018 Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD - 299 722,98 zł

III/ 2018 Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i kultywowanie zasobów przyrodniczych - 95 000,00 zł

IV/2018 Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i kultywowanie zasobów przyrodniczych - 90 000,00 zł

Do biura Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura wpłynęła następująca ilość wniosków:

Nabór II/2018 - 1 wniosek

Nabór III/208 - 1 wniosek

Nabór IV/2018 - 1 wniosek

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół Rady z dnia 18.04.2018 r.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem w ramach naboru II/2018

Lista wybranych operacji w ramach naboru II/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem w ramach naboru III/2018

Lista operacji wybranych w ramach naboru III/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru IV/2018

Lista wybranych operacji w ramach naboru IV/2018