Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 stycznia 2018r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

III/2017 Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD

IV/ 2017 Mój biznes. Podjęcie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro.

I/2018 Promocja oferty inwestycyjnej obszaru LGD i działających na nim przedsiębiorców.

 

Limity środków finansowych przeznaczonych na poszczególne nabory wynosiły:

 

III/2017 Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD- 1 295 346,82 zł

IV/2017 Mój biznes. Podjęcie działalaności gospodarczej szansą na lepsze jutro- 400 000,00 zł

I/2018 Promocja oferty inwestycyjnej obszaru LGD i działających na nim przedsiębiorców- 275 000,00 zł

Do biura Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura wpłynęła następująca ilość wniosków:

Nabór III/2017 - 7 wniosków

Nabór IV/2017 - 13 wniosków

Nabór I/2018 - 1 wniosek

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół Rady z dnia 18.01.2018 r.

Lista wybranych operacji w ramach naboru III/2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR - III/2017

Lista wybranych operacji w ramach naboru IV/2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR - IV/2017

 

Lista operacji niewybranych w ramach naboru IV/2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR - I/2018

Lista wybranych operacji w ramach naboru I/2018


Dzisiaj jest: 7 Sierpień 2020
Imieniny : Dorota, Konrad, Kajetan

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
603
Odsłon artykułów:
948963