Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 stycznia 2017 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

  • IV/2016 Mój biznes- Utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro
  • V/2016 Rozwój działalności gospodarczej, w tym bazującej na OZE, kluczem do sukcesu

 

Limity środków finansowych przeznaczonych na poszczególne nabory wynosiły:

  • Nabór IV/2016 –  300 000,00zł
  • Nabór V/2016 –900 000,00zł

Do biura Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura wpłynęła następująca ilość wniosków:

  • Nabór IV/2016 – 8 wniosków
  • Nabór V/2016 – 13 wniosków

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół

Lista wybranych operacji- nabór IV/2016

Lista niewybranych operacji- nabór IV/2016

Lista wybranych operacji- nabór V/2016

Lista operacji niewybranych - nabór V/2016


Dzisiaj jest: 23 Maj 2019
Imieniny : Iwona, Michał, Dezyriusz

pytanie-do-biura

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
551
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
783592