Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 grudnia 2016 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

·                         I/2016 Inicjatywy społeczne w formie zajęć, szkoleń i warsztatów w szczególności obejmujące grupy defaworyzowane

·                        II/2016 Infrastruktura dla mieszkańców obszaru

·                        III/2016 Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

 

Limity środków finansowych przeznaczonych na poszczególne nabory wynosiły:

 

·       Nabór I/2016 – 100 000,00 zł

 

·       Nabór II/2016 – 1 750 000,00 zł

 

·       Nabór III/2016 – 100 000,00 zł

 

Do biura Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura wpłynęła następująca ilość wniosków:

 

·       Nabór I/2016 – 4 wnioski

 

·       Nabór II/2016 – 1 wniosek

 

·       Nabór III/2016 – 1 wniosek

 

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

 

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół Rady z dnia 28.12.2016r.

Lista wybranych operacji w ramach naboru I/2016

Lista wybranych operacji w ramach naboru II/2016

Lista wybranych operacji w ramach naboru III/2016

 

 

 

 

 


Dzisiaj jest: 7 Sierpień 2020
Imieniny : Dorota, Konrad, Kajetan

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
603
Odsłon artykułów:
948983