PRZYJĘTO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

13 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia LGD „Natura i Kultura”. Podczas spotkania, któremu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Bartłomiej Tkaczyk przyjęto Lokalną Strategię Rozwoju obszaru działania LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju stanowiła jeden z wymaganych załączników do wniosku „Wybór lokalnej grupy działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”. Intensywne prace nad opracowaniem strategii trwały przez dwa miesiące. W tym czasie przeprowadzono warsztaty dla członków stowarzyszenia, konsultacje i spotkania z mieszkańcami i stowarzyszeniami działającymi na obszarze 6 gmin wchodzących w skład LGD. Zaproponowana i opracowana strategia została przyjęta jednogłośnie, a w dniu 15 stycznia Stowarzyszenie LGD złożyło w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie „Wniosek o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju” oraz „Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.3.1- Funkcjonowanie LGD w ramach PROW”.

Łączna kwota dotacji jaką może uzyskać stowarzyszenie to 8.082.280,00 zł.

W dniu 26.06.2013 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura uchwałą nr 7/2013 przyjęło zaktualizowaną Lokalna Strategię Rozwoju. Aktualna Lokalna Strategia Rozwoju znajduje się poniżej.

Do pobrania: Lokalna Strategia Rozwoju "LGD Natura i Kultura"