Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

RSS

W dniach 17-18 września 2010 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura” przeprowadziło wyjazd szkoleniowo-aktywizacyjny o charakterze warsztatów pod hasłem „Poznaj swoje LGD”.

Wyjazd był skierowany do osób odpowiedzialnych za wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Podczas dwóch dni wyjazdu uczestnicy zapoznali się z zasobami, osiągnięciami i potrzebami wszystkich gmin wchodzących w skład LGD Natura i Kultura, kolejno odwiedzając Wiązownę, Kołbiel, Karczew, Celestynów, Sobienie-Jeziory i Osieck. Uczestnicy wysłuchali także prezentacji na temat perspektyw programu LADER w Polsce, którą na zakończenie pierwszego dnia przedstawiła Pani Monika Maron-Kozicińska – Prezes Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader. Nad całością realizacją programu w imieniu Zarządu LGD bezpośrednio czuwał Prezes Jacek Zakrzewski. Celem nadrzędnym wyjazdu było przygotowanie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju, którą Stowarzyszenie realizuje w oparciu o środki pomocowe dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Program objazdu po gminach został przygotowany w oparciu o propozycje zgłoszone przez poszczególne samorządy. To poszczególne gminy wskazywały miejsca, wydarzenia, formy aktywności społecznej oraz zrealizowane inwestycje, które ich zdaniem bezpośrednio korespondują z działalnością LEADERA, bądź też już są efektem jego funkcjonowania.

Na zakończenie wyjazdu, w siedzibie Urzędu Gminy Osieck, odbyły się warsztaty podsumowujące. W ich wyniku, w oparciu o informacje zebrane w trakcie wizyt w poszczególnych gminach, została przygotowana propozycja aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, która po szczegółowym opracowaniu zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym, a po zatwierdzeniu ostatecznej wersji przez Walne Zebranie Stowarzyszenia przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i będzie podlegać realizacji przez Stowarzyszenie.

Zarząd Stowarzyszenia Natura i Kultura wyraża serdeczne podziękowanie władzom gmin LGD Natura i Kultura, które z ogromnym zaangażowaniem i właściwym poczuciem misji LEADERA w społeczności lokalnej włączyły się w przygotowanie programu wyjazdu.

1
1
Szczegóły Pobierz obraz
2
2
Szczegóły Pobierz obraz
4
4
Szczegóły Pobierz obraz
5
5
Szczegóły Pobierz obraz
6
6
Szczegóły Pobierz obraz
8
8
Szczegóły Pobierz obraz
9
9
Szczegóły Pobierz obraz
10
10
Szczegóły Pobierz obraz
11
11
Szczegóły Pobierz obraz
12
12
Szczegóły Pobierz obraz
13
13
Szczegóły Pobierz obraz
14
14
Szczegóły Pobierz obraz
15
15
Szczegóły Pobierz obraz
16
16
Szczegóły Pobierz obraz
17
17
Szczegóły Pobierz obraz
18
18
Szczegóły Pobierz obraz
20
20
Szczegóły Pobierz obraz
21
21
Szczegóły Pobierz obraz
23
23
Szczegóły Pobierz obraz
24
24
Szczegóły Pobierz obraz
 
 
Powered by Phoca Gallery

Dzisiaj jest: 3 Czerwiec 2023
Imieniny : Leszek, Anatola, Tamara

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
706
Odsłon artykułów:
1404932