Dydaktyczna ścieżka przyrodnicza Łabędzim Szlakiem zlokalizowana jest przy Bazie Edukacji Ekologicznej „Na Torfach”. Na 1.500  metrowej ścieżce prowadzącej przez uroczysko torfowe  ustawionych jest 12 tablic edukacyjnych.

Poszczególne tablice opisują:
1.    Zasady zachowania się na szlakach turystycznych
2.    Zasady zachowania się w lesie w razie pożaru
3.    Podstawowe informacje  o rezerwacie
4.    Mrowiska
5.    Drzewa
6.    Ptaki leśne
7.    Zwierzęta leśne
8.    Las
9.    Punkt widokowy
10.    Typy borów,
11.    Bór suchy
12.    Mchy i porosty

Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna „Goździkowe Bagno”  (treść z tablicy informacyjnej).
Śródleśne torfowisko „Goździkowe Bagno” powstawało przez tysiące lat. Znajduje się ono w obniżeniu między wałami wydm porośniętymi borem sosnowym. Niemal 100 lat temu, na początku XX wieku, okoliczna ludność zaczęła wybierać nagromadzony tutaj torf, którym po wysuszeniu palono zimą w piecach. Torfowisko zostało wówczas częściowo zniszczone, gdyż jego powierzchnie podziurawiły liczne, wypełnione wodą doły potorfowe. Obecnie, dzięki temu, że zaprzestano wydobycia torfu, a wokół wciąż jeszcze jest wiele wody, torfowisko powraca do swej pierwotnej postaci.
Z ciekawszych gatunków roślin tutaj występujących, można wymienić: rosiczkę okrągłolistną, , bagno, zwyczajne,  borówkę bagienną.
Częstymi gośćmi są: łoś, dzik i żuraw, a stałymi mieszkańcami żmija zygzakowata, zaskroniec, traszka zwyczajna i kilka gatunków żab.
Takie niewielkie torfowiska śródleśne pełnią bardzo ważna rolę na obszarach leśnych: są magazynami wody dla roślin i zwierząt oraz stanowią ostoję dla gatunków występujących tylko na tych siedliskach, zwiększając różnorodność biologiczną całego ekosystemu leśnego.

Atrakcją Goździkowego Bagna ( nazwa pochodzi od miejscowości Gózd)  jest kładka drewniana która umożliwia przejście przez całe bagno. Po drugiej stronie bagna ścieżki prowadzą do grupy świerków, rosnących poza granicą swego występowania, a także do okazałego drzewa oznakowanego literą E, w którym dzikie pszczoły mają swoją barć.