Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Baza Edukacji Ekologicznej „TORFY” i Centrum Edukacji Leśnej

Powszechnie zwana BAZA TORFY to powstały w 1995 r.  ośrodek edukacyjno – muzealny, mieszczący się na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Laszka przy  rezerwacie „Na Torfach” k/Karczewa. Zakresem działalności  - skierowanym głównie do dzieci i młodzieży - jest propagowanie środowiska przyrodniczego, prezentowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych , historycznych i kulturowych MPK. Dzieci i młodzież, poprzez różne formy edukacji, spotkania, konkursy, uczestniczą w programach ochrony przyrody.

Centrum Edukacji Leśnej  w Nadleśnictwie Celestynów utworzono w 2009 r. w celu upowszechnienia wiedzy o lesie, prawidłowego gospodarowania oraz korzystania z zasobów darów przyrody. Działalność Centrum skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży. Tu młodzi ludzie, poprzez udźwiękowione ekspozycje, mogą obejrzeć, poznać i usłyszeć głosy zwierząt leśnych. Przy Centrum, położonym na terenie dawnej szkółki leśnej, powstało arboretum, łąka kwietna, zwierzyniec, place zabaw, pole namiotowe, dwukilometrowa ścieżka poznawcza oraz zbudowano wiatę edukacyjną wyposażoną w grill i elektryczność. W okolicy wytyczonych jest 77 km szlaków konnych z oznakowanymi miejscami odpoczynku (wiaty i koniowiązy).


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385215