Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

INFORMACJE MONITORUJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.4 "WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Zgodnie z zobowiązaniem wynikającym § 5 ust. 1 pkt 23 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej w dniu 17 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz LGD Natura i Kultura poniżej zamieszczono formularz ankiety monitorującej LGD na potrzeby monitorowania realizacji LSR LGD Natura i Kultura na lata 2016-2023

Informacja monitorujaca realizację operacji - za okres od 19 lipca 2016 do 31 stycznia 2017

Informacja monitorujaca realizację operacji - za okres od 19 lipca 2016 do 30.06.2017

Informacja monitorujaca realizację operacji - za okres od 19 lipca 2016 do 31 grudnia 2017


Dzisiaj jest: 30 Marzec 2023
Imieniny : Amelia, Leonard, Dobromir

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
699
Odsłon artykułów:
1385207