Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura uprzejmie informuje, że dnia 26.03.2011 r. (sobota) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna odbędzie się szkolenie z praktycznego wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na działanie: „Małe projekty”.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Dadzą możliwość praktycznego wypełnienia wniosku pod kierunkiem doświadczonego moderatora, konsultowania nasuwających się wątpliwości oraz zadawania indywidualnych pytań.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, gdyż współfinansowane jest ono ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin zgłoszeń upływa 24.03.2011r. o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełnione karty zgłoszenia uczestnika prosimy nadsyłać w formie elektronicznej:
biuro@naturaikultura.pl, dostarczyć osobiście lub faksem nr: (0-22) 610 44 93.


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

KARTA ZGŁOSZENIOWA