Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Wyjazd studyjny

LGD Natura i Kultura organizuje wyjazd studyjny pt. „Szkolenia wyjazdowe LGD - szansą międzyterytorialnej współpracy i rozwoju obszarów wiejskich”. Operacja realizowana jest w ramach  Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023.

CEL

Celem projektu jest organizacja wizyty studyjnej do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, która ma służyć wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy z organizacją realizującą projekty finansowane z różnych środków unijnych i krajowych. Podczas wyjazdu odbędą się również szkolenia tematyczne.

TERMIN WYJAZDU

16-18 października 2022 roku.

TERMIN WYJAZDU

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie LGD Natura i Kultura, członkowie Zarządu LGD Natura i Kultura, członkowie Rady LGD Natura i Kultura, pracownicy biura LGD Natura i Kultura i przedstawiciele Partnera (Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie).

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 15.

Zgłoszenia należy dokonać do 12 października 2022 roku do godziny 12.00 poprzez osobiste dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do LGD Natura i Kultura, ul. Lubelska 53, 05-462 Wiązowna lub przesyłanie formularza na adres e-mail: biuro@naturaikultura.pl 

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

Program

 

 


Dzisiaj jest: 30 Listopad 2022
Imieniny : Justyna, Andrzej, Konstanty

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
691
Odsłon artykułów:
1341081