Plakat koparko ladowarka

 

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura serdecznie zaprasza do udziału w Kursie na operatora koparko-ładowarki kl. III wszytskie, organizowanego w ramach projektu „ Lokalny Akademia Rozwoju Kompetencji” o akronimie LARK, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kurs  skierowany jest do mieszkańców obszaru LGD Natura i Kultura. Ilość miejsc ograniczona, decyzuje kolejność zgłoszeń. Szczególy w regulaminie. 

Uwaga! Kartę zgłoszenia należy wypełnić, wydrukować, podpisać a następnie skan lub zdjęcie przesłać na adres biuro@naturaikultura.pl

Regulamin

Karta zgłoszenia

Wzór Umowy

Harmonogram Kursu