Wszystkie osoby planujące aplikować o środki w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zapraszamy na szkolenie z przygotowania biznespalnu stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy. Szkolenie odbędzie się 10 stycznia 2020 r. w godzinach 9.00 - 15.00 w Urzędzie Miejskim w Karczewie (sala konferencyjna). Na szkolenia obowiązują zgłoszenia, które przyjmujemy na e-mail: biuro@naturtaikultura.pl oraz pod nr tel: 22 610 44 93

Plakat biznesplan 2020