Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

Urzędu Miejskiego w Karczewie na ul.Warszawską 28. (I piętro, pokój nr 18)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

NATURA I KULTURA podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie operacji pt. Organizacja twórczych aktywności dla mieszkańców obszaru LGD Natura i Kultura. Celem projektu jest zorganizowanie kursu szycia dla 25 osób oraz warsztatów florystycznych dla 50 osób, a także konkursu na najlepszy pomysł na biznes na wsi do końca października 2019 r. Grupę docelową operacji będą stanowili dorośli mieszkańcy obszaru LGD Natura i Kultura (gminy: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory, Józefów, Wiązowna) zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności i rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Realizacja operacji, poprzez stworzenie korzystnych warunków dla rozwijania własnych zainteresowań, pasji i umiejętności, zachęci mieszkańców obszarów wiejskich do zwiększenia swojej aktywności społecznej, integracji z miejscem zamieszkania oraz integracji międzypokoleniowej.

Projekt będzie realizowany w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Cel 5 KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 11 - Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Temat 8: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7

Temat 9: Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

ksow logotypy

 


Dzisiaj jest: 21 Sierpień 2019
Imieniny : Joanna, Kazimiera, Franciszek

pytanie-do-biura

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
560
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
805852