Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

LGD NATURA I KULTURA podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie operacji pt. Organizacja twórczych aktywności dla mieszkańców obszaru LGD Natura i Kultura. Celem projektu jest zorganizowanie kursu szycia dla 25 osób oraz warsztatów florystycznych dla 50 osób, a także konkursu na najlepszy pomysł na biznes na wsi do końca października 2019 r. Grupę docelową operacji będą stanowili dorośli mieszkańcy obszaru LGD Natura i Kultura (gminy: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory, Józefów, Wiązowna) zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności i rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Realizacja operacji, poprzez stworzenie korzystnych warunków dla rozwijania własnych zainteresowań, pasji i umiejętności, zachęci mieszkańców obszarów wiejskich do zwiększenia swojej aktywności społecznej, integracji z miejscem zamieszkania oraz integracji międzypokoleniowej. W efektcie realizacja operacji, poprzez stworzenie korzystnych warunków dla rozwijania własnych zainteresowań, pasji i umiejętności,  zachęci mieszkańców obszarów wiejskich do zwiększenia swojej aktywności społecznej, integracji z miejscem zamieszkania oraz integracji międzypokoleniowej.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Cel 5 KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Działanie 11 - Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. Temat 8: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7 Temat 9: Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

ksow logotypy

 


Dzisiaj jest: 29 Maj 2020
Imieniny : Magdalena, Teodozja, Maria

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
597
Odsłon artykułów:
915459