W miniony wtorek, w budynku Urzędu Miasta Karczewa odbyła się uroczystość podpisania umów z Grantobiorcami w ramach projektu „Pomysł na Wolny Czas”. Wartość całego projektu grantowego to prawie 140 tysięcy złotych. Środki te będą wydatkowane na organizację różnorodnych inicjatyw służących zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkańców obszaru LGD. 

Celem projektu jest wzmacnianie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD  poprzez poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w postaci różnorodnych, zorganizowanych form aktywności dla mieszkańców obszaru w okresie realizacji projektu.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Natura i Kultura.

Krótka relacja fotograficzna