22 sierpnia 2018 w Warszawie została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim o przyznaniu pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach działania 19 LEADER i poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Razem ze Stowarzyszeniem LGD Forum Powiatu Garwolińskiego i LGD Ziemi Mińskiej udało się pozyskać środki w wysokości 243 630 zł (w tym 60 tysięcy zł dla LGD Natura i Kultura). Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację operacji "Lokalny Atrakcyjny Szlak - nasze wspólne dziedzictwo bliżej mieszkańców obszaru". Celem operacji będzie: "Wykreowanie wizerunku obszarów partnerskich LGD jako miejsca kultywowania lokalnego dziedzictwa przyrodnicznego, kulturowego i historycznego - spowodowanie postrzegania obszaru jako ośrodka pielęgnowania i rozwijania bogactwa tradycji lokalnych poprzez organizację przedsięwzięć promujących obszar do końca 2018 roku".

W ramach projektu zostanie zrealizowane:

  • utworzenie portalu internetowego - Lokalny Atrakcyjny Szlak
  • opracowanie i wydruk przewodnika turystycznego
  • zorganizowanie Konkursu Fotograficznego LAS - realizacja  LGD Forum Powiatu Garwolińskiego
  • zorganizowane Rajdu Rowerowego LAS - realizacja LGD Natura i Kultura
  • Oznakowanie szlaku Wielki Gościniec Litewski - realizacja LGD Ziemi Mińskiej

O realizacji poszczególnych elementów operacji będziemy informować na biężąco.