Poniżej prezentujemy Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2019.

HARMONOGRAM- PLAN KOMUNIKACJI 2019