Poniżej prezentujemy Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2018.

HARMONOGRAM- PLAN KOMUNIKACJI  2018