Sprawozdanie z uczestnictwa Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura oraz Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011

Kielce, 15 – 17 kwietnia 2011 r.

 

 

 

http://agro.travel/

Targi zorganizowane zostały przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Ministrem Sportu i Turystyki oraz  Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Głównym celem była prezentacja oferty turystycznej, dostępnej w poszczególnych regionach naszego kraju spowodowana stale rosnącym zainteresowaniem turystyką na terenach wiejskich przez potencjalnych przyszłych przedsiębiorców, jak i turystów.

AGROTRAVEL 2011 to również nowy wizerunek wsi jako miejsca wypoczynku, regeneracji sił i odskoczni od szybkiego tempa życia w mieście.

Na targach swoją ofertę wypoczynku na wsi zaprezentowało 141 wystawców, w tym 16 polskich regionów,  ponad 50 Lokalnych Grup Działania z Polski,  właściciele gospodarstw agroturystycznych, producenci specjalizujący się w produktach tradycyjnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju , a także wystawcy z Węgier, Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Litwy, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Mazowsze mogły reprezentować 3 LGD  wyłonione przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (www.ksow.pl) na podstawie oceny pomysłów zagospodarowania przestrzeni wystawienniczej, zgodnie z tematem przewodnim „Międzynarodowy Rok Lasów”.

Stoisko LGD Natura i Kultura, przygotowane w partnerstwie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ukazywało walory przyrodnicze, zachęcając do odwiedzenia naszego regionu. Zwiedzający mogli obejrzeć m.in. eksponaty zwierząt zamieszkujących lasy Mazowsza, zapoznać się z materiałem dydaktycznym a także wziąć udział w licznych, specjalnie przygotowanych na tę okazję konkursach. Uczestników targów obdarowywaliśmy również gadżetami promocyjnymi LGD Natura i Kultura oraz folderami kulturalno-przyrodniczymi prezentującymi nasz obszar.

Pobierz: Ulotka LGD Natura i Kultura

Pobierz: Przewodnik Kulturalno-Turystyczny LGD Natura i Kultura

Ważnym wydarzeniem imprezy była międzynarodowa konferencja pod nazwą.„Wiejski produkt turystyczny – doświadczenia i wyzwania”. Głównym celem konferencji było szerzenie wiedzy i dobrych praktyk na temat dorobku oraz perspektyw rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Kluczowymi zagadnieniami w debacie były kwestie wzmocnienia marki wiejskiego produktu turystycznego i działań w obszarze budowy systemu informacji o produktach markowych oraz potrzeby jego rozwoju z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi promocji. Konferencja  zgromadziła szerokie grono odbiorców. Wzięli w niej udział: przedstawiciele lokalnych grup działania, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń agroturystycznych, świata nauki i oświaty oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Giełda współpracy była dla nas doskonałą okazją do poznania i wymiany doświadczeń z innymi LGD, oraz podjęcia niezwykle ważnych dyskusji dotyczących możliwości rozwoju w przyszłości.

Prezes LGD Natura i Kultura,  Jacek Zakrzewski odwiedził i przeprowadził rozmowy ze wszystkimi obecnymi na targach przedstawicielami Lokalnych Grup Działania.

Wiodącymi tematami rozmów były między innymi:

* Prezes LGD Natura i Kultura wyszedł z inicjatywą organizacji i utworzenia związku stowarzyszeń Polskie Partnerstwo LGD. Podczas spotkań omawiana była zasadność, rola i korzyści w odniesieniu do potrzeb, problemów oraz zadań które realizują LGD w Polsce. Zdecydowana większość rozmówców zajmowała stanowisko chęci przystąpienia do tego rodzaju organizacji, jaką ma być Polskie Partnerstwo LGD.

* Wzmocnienie działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka”. Omówione zostały zagadnienia związane z przystąpieniem do realizacji projektu „Inicjatywa Dla Przedsiębiorczych 2011: skąd pozyskać, jak wdrażać i czym finansować nowe technologie?” we współpracy z  Raiffeisen Bank Polska s.a, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Naczelną Organizacją Techniczną. Poruszony został temat możliwości uzyskania kredytu technologicznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Narodził się także pomysł tworzenia przy biurach LGD punktów informacyjno-eksperckich dla potencjalnych przedsiębiorców.

* Prezesi LGD podkreślali również znaczenie częstej i sprawnej komunikacji między sobą, co pozwala poznawać się nawzajem i budować dobre relacje.

Krajem partnerskim tegorocznych targów była Prowincja Węgierska reprezentowana przez przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa oraz Węgierską Sieć Obszarów Wiejskich. Na spotkaniu z przedstawicielami LGD z Węgier,  wspólnie zadeklarowaliśmy chęć zacieśnienia więzi i utrzymywania regularnych kontaktów oraz ewentualnej realizacji wspólnego projektu w przyszłości.