Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

LGD na Agrotravel 2011

Sprawozdanie z uczestnictwa Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura oraz Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011

Kielce, 15 – 17 kwietnia 2011 r.

 

 

 

http://agro.travel/

Targi zorganizowane zostały przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Ministrem Sportu i Turystyki oraz  Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Głównym celem była prezentacja oferty turystycznej, dostępnej w poszczególnych regionach naszego kraju spowodowana stale rosnącym zainteresowaniem turystyką na terenach wiejskich przez potencjalnych przyszłych przedsiębiorców, jak i turystów.

AGROTRAVEL 2011 to również nowy wizerunek wsi jako miejsca wypoczynku, regeneracji sił i odskoczni od szybkiego tempa życia w mieście.

Na targach swoją ofertę wypoczynku na wsi zaprezentowało 141 wystawców, w tym 16 polskich regionów,  ponad 50 Lokalnych Grup Działania z Polski,  właściciele gospodarstw agroturystycznych, producenci specjalizujący się w produktach tradycyjnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju , a także wystawcy z Węgier, Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Litwy, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Mazowsze mogły reprezentować 3 LGD  wyłonione przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (www.ksow.pl) na podstawie oceny pomysłów zagospodarowania przestrzeni wystawienniczej, zgodnie z tematem przewodnim „Międzynarodowy Rok Lasów”.

Stoisko LGD Natura i Kultura, przygotowane w partnerstwie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ukazywało walory przyrodnicze, zachęcając do odwiedzenia naszego regionu. Zwiedzający mogli obejrzeć m.in. eksponaty zwierząt zamieszkujących lasy Mazowsza, zapoznać się z materiałem dydaktycznym a także wziąć udział w licznych, specjalnie przygotowanych na tę okazję konkursach. Uczestników targów obdarowywaliśmy również gadżetami promocyjnymi LGD Natura i Kultura oraz folderami kulturalno-przyrodniczymi prezentującymi nasz obszar.

Pobierz: Ulotka LGD Natura i Kultura

Pobierz: Przewodnik Kulturalno-Turystyczny LGD Natura i Kultura

Ważnym wydarzeniem imprezy była międzynarodowa konferencja pod nazwą.„Wiejski produkt turystyczny – doświadczenia i wyzwania”. Głównym celem konferencji było szerzenie wiedzy i dobrych praktyk na temat dorobku oraz perspektyw rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Kluczowymi zagadnieniami w debacie były kwestie wzmocnienia marki wiejskiego produktu turystycznego i działań w obszarze budowy systemu informacji o produktach markowych oraz potrzeby jego rozwoju z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi promocji. Konferencja  zgromadziła szerokie grono odbiorców. Wzięli w niej udział: przedstawiciele lokalnych grup działania, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń agroturystycznych, świata nauki i oświaty oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Giełda współpracy była dla nas doskonałą okazją do poznania i wymiany doświadczeń z innymi LGD, oraz podjęcia niezwykle ważnych dyskusji dotyczących możliwości rozwoju w przyszłości.

Prezes LGD Natura i Kultura,  Jacek Zakrzewski odwiedził i przeprowadził rozmowy ze wszystkimi obecnymi na targach przedstawicielami Lokalnych Grup Działania.

Wiodącymi tematami rozmów były między innymi:

* Prezes LGD Natura i Kultura wyszedł z inicjatywą organizacji i utworzenia związku stowarzyszeń Polskie Partnerstwo LGD. Podczas spotkań omawiana była zasadność, rola i korzyści w odniesieniu do potrzeb, problemów oraz zadań które realizują LGD w Polsce. Zdecydowana większość rozmówców zajmowała stanowisko chęci przystąpienia do tego rodzaju organizacji, jaką ma być Polskie Partnerstwo LGD.

* Wzmocnienie działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka”. Omówione zostały zagadnienia związane z przystąpieniem do realizacji projektu „Inicjatywa Dla Przedsiębiorczych 2011: skąd pozyskać, jak wdrażać i czym finansować nowe technologie?” we współpracy z  Raiffeisen Bank Polska s.a, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Naczelną Organizacją Techniczną. Poruszony został temat możliwości uzyskania kredytu technologicznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Narodził się także pomysł tworzenia przy biurach LGD punktów informacyjno-eksperckich dla potencjalnych przedsiębiorców.

* Prezesi LGD podkreślali również znaczenie częstej i sprawnej komunikacji między sobą, co pozwala poznawać się nawzajem i budować dobre relacje.

Krajem partnerskim tegorocznych targów była Prowincja Węgierska reprezentowana przez przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa oraz Węgierską Sieć Obszarów Wiejskich. Na spotkaniu z przedstawicielami LGD z Węgier,  wspólnie zadeklarowaliśmy chęć zacieśnienia więzi i utrzymywania regularnych kontaktów oraz ewentualnej realizacji wspólnego projektu w przyszłości.


Dzisiaj jest: 28 Październik 2021
Imieniny : Judyty, Szymona, Tadeusza

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
656
Odsłon artykułów:
1189794