Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Konferencja inaugurująca projekt współpracy o nazwie Niezwykły Urok Rzek-Turystyka o akronimie NURT

18 lutego 2011 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt współpracy o nazwie Niezwykły Urok Rzek-Turystyka o akronimie NURT. Konferencja została zainicjowana przez LGD Natura i Kultura. Do jej organizacji przyłączyły się również LGD Razem Ku Lepszej Przyszłości oraz LGD Ziemi Mińskiej.
W konferencji wzięło udział dziewięć Lokalnych Grup Działania z terenu całej Polski. Były to następujące grupy: LGD Przyjazne Mazowsze, LGD Dobra Widawa, LGD Forum Powiatu Garwolińskiego, LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej, LGD Kraina Mlekiem Płynąca, LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, LGD Razem Ku Lepszej Przyszłości, LGD Ziemi Mińskiej, LGD Natura i Kultura.
Swoją chęć przystąpienia do projektu współpracy wyraziły również inne LGD z terenu Polski.

Konferencję otworzył Prezes Zarządu LGD Natura i Kultura – Jacek Zakrzewski, który powitał przybyłych gości. Następnie powitania dokonali Członek Zarządu Powiatu Otwockiego – Janusz Budny oraz Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek.

Konferencja rozpoczęła się od 10- minutowych prezentacji wszystkich uczestniczących LGD, które przedstawiały swoje Partnerstwo. Następnie została przedstawiona propozycja celu głównego, celów szczegółowych oraz działań realizujących projekt NURT. Wicedyrektor Mazowieckich Parków Krajobrazowych – Robert Belina, przedstawił aktualny stan prawny ochrony doliny rzek. Po przerwie obiadowej odbyły się warsztaty, na których wszyscy uczestnicy wspólnie wypracowali i uzupełnili założenia projektu.

W warsztatach wzięła udział zaproszona przez Prezesa LGD Natura i Kultura – Jacka Zakrzewskiego Pani Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i Wicemarszałek odpowiadająca za PROW oraz ochronę środowiska.
Konferencja zakończyła się uroczystą kolacją, w której udział wzięli również Wójtowie/Burmistrz gmin członkowskich LGD Natura i Kultura.


Dzisiaj jest: 3 Czerwiec 2023
Imieniny : Leszek, Anatola, Tamara

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
706
Odsłon artykułów:
1404945